İade Şartları

4822 Sayılı kanun ile değişik 4077 Sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve mesafeli sözleşmeler uygulama usül ve esasları hakkında yönetmelik hükümleri gereğince, internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme düzenlenmesi gerekmektedir.

Msa Global Tour Katılım Sözleşmesi

Bu sözleşmenin kabul edilmesiyle Msa Global Tour Seyahat Acentası’nın tur şartlarını kabul etmiş sayılırsınız.

I.ÖDEMELER

Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az %10’u kalan bakiyenin ise tura başlamadan en geç 15 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleşmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin %10’u cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir.

II.KAYIT-İPTAL-DEVİR-DEĞİŞİKLİKLER

1.

Acenta gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, savaş, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden bu gibi mücbir sebeplerden ötürü geziyi iptal edebilir, bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

2.

A-Tüketicinin gezinin başlamasına 15 gün kalaya kadar iptal-değişiklik talep etmesi durumunda ücretin tamamı iade edilir.

B-Tüketici, rezervasyonunu kendisi veya birinci derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümleri tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi rapor ile belgelemeleri halleri dışında kalan bir sebep ile gezinin başlamasından 15-8 gün önce iptal-değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin %35’ini, 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını Msa Global Tour Seyahat acentasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İptal talebi info@msatour.com e-mail adresine veya 0 242 268 0 999 numaralı fax’a yazılı olarak bildirilmelidir. Sözlü bildirimler geçersizdir.

C-Tüketici, indirimli satış döneminde satın almış olduğu Erken rezervasyon İndirimli Ürününü herhangi bir sebeple iptal ettirmek isterse, gezi başlangıç tarihinden 7 gün öncesine kadar gezi bedelinin %10’nu 7 günden az bir süre kala ise gezi bedelinin tamamını MSA Global Tour Seyahat acentasına ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

D-Turlardan birine ön ödemesi yapılan durumlarda kaydınız kesinleşir. 2 geceden fazla geceleme içeren turlarda turun hareketine 7 gün kalana kadar, 2 geceden az konaklama içeren turlarda turun hareketine 3 gün kalana kadar, günübirlik turlarda ise turun hareketine 24 saat kalıncaya kadar; tur ücretinin geri kalanı yatırılmadığı taktirde kişi tura kaydıyla ilgili tüm haklarını kaybedebilir. Turda kendisine ayrılan yer tekrar satışa çıkabilir. Tura ön ödemesi olan katılımcının ödemeyle ilgili tüm sorumlulukları devam eder. Faturası kesilip ön ödeme sonrası geri kalan ücretin tahsilatına başvurulur. Bu süreler, tarafların anlaşması koşulu ile uzatılabilir ya da kısaltılabilir.

E-Tur katılım bedelinin tamamı ödenmeden ya da kredi kartı ile taksitli satış işlemi tamamlanmadan katılımcı kesin rezervasyonu yapılmış sayılmaz.

F-Aynı turun tarihinde değişiklik yapmak ancak şu koşullarda gerçekleşebilir:
* Kaydınızı sildireceğiniz turun hareket edebilmesi için gerekli sayıyı riske etmiyorsanız,
* Kaydınızı aldıracağınız tur her açıdan uygunsa ve Msa Global Tour açısından organizasyon problemi yaşatmayacaksa gerçekleşebilir. Aksi durumlarda belirlenen no show bedelini ödemek durumunda olursunuz.

G-Aynı tarihteki farklı bir tura geçiş yapmak ancak aşağıdaki koşullarda gerçekleşebilir:
* Kaydınızı sildireceğiniz turun hareket edebilmesi için gerekli sayıyı riske etmiyorsanız,
* Kaydınızı aldıracağınız tur her açıdan uygunsa ve Msa Global Tour açısından organizasyon problemi yaşatmayacaksa gerçekleşebilir. Aksi durumlarda belirlenen no show bedelini ödemek durumunda olursunuz.
* Geçiş yaptığınız turun fiyatı geçiş yapmak istediğiniz turdan en fazla %30 daha ucuz olabilir. Aksi halde aradaki farkı ödemek durumunda kalırsınız.

H-Her turumuz kesin hareketli olmadığından ve kontenjanlarımızın sınırlı olmasından dolayı sitemizden yapacağınız tur rezervasyonları kontrollü olarak onaylanmaktadır. Sitede herhangi bir turumuza rezervasyon yaptırmanız halinde bizim sisteme rezervasyon onayı vermemizle rezervasyonunuz onaylanacaktır. Dolayısıyla rezervasyon onayımız olmadan rezervasyonunuz tamamlanmayacaktır. Bir başka deyişle sitemizden yaptırmış olduğunuz rezervasyon size rezervasyon onayı gelmeden kesin rezervasyon olmayacaktır.

I-Sitede yapılan ödemelerde oluşabilecek hatalar sonucu ilgili tur bedelinden eksik ya da fazla çekim yapılması halinde Msa Global Tour tarafından tutarı düzeltme hakkı saklıdır. Bu gibi durumlarda çekim yapılan tutar değil turun belirtilen satış bedeli dikkate alınır.

J-Charter uçuşlarda 15 gün veya sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp uçak ücreti iadesi yapılmaz.

K-Charter uçuşlarda 7 gün öncesine kadar isim değişikliği yapılabilmektedir. Ancak tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili havayolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür.

3

Tüketici turun başlamasından 7 gün öncesine kadar istediği kişiye devredebilir. Devreden bakiye ve devir sebebiyle doğan masraflardan devreden ile beraber sorumludur.

4

Msa Global Tour, tüketicinin başlangıcını kaçırdığı tura iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları turun başlangıç tarihinden 24 saat sonra iptal etme hakkında sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz.

5

Msa Global Tour, gerekli gördüğü durumlarda tüketiciye bildirmek kaydı ile ilan ettiği veya kayıt aldığı gezi başlangıcından konaklamalı turları 10 gün günübirlik turları ise 3 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı süre içerisinde, gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişik ve iptalleri kabul etmediği taktirde rezervasyonunu iptal edip ödediği ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Bu durumda tüketicinin tazminat alma hakkı doğmaz.

III.GENEL HÜKÜMLER

1

Msa Global Tour gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini ve bunların hareket yerlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acentaya devretme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları taslak, genel programlardır. Tur programlarında belirtilen gezilerin organize edileceği günler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

2

Tura katılan tüketicinin her türlü gezide 50 cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı ve 3 geceden fazla konaklanan seyahatlerde ise 20 kg bagaj getirme ve götürme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

3

Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya çevresine rahatsızlık veren eşyalar ile kesici, delici, ateşli silahlar ve her çeşit hayvan acentanın açıkça ve yazılı izni olmadan taşıt araçlarına ve konaklama tesislerine alınmazlar.

4

Acente personelinin ağır kusurundan kaynaklanan bagaj kaybı veya hasarı durumunda kaybolan, hasar gören bagajın içinde bulunan eşyaların maddi manevi değeri ile sair vasıf ve özellikleri gözetilmeksizin, gezinin toplam bedeli içinde ulaşıma isabet eden kısmının 1/2’si kaybolan eşya ve valizin maddi ve manevi tazminatı olarak acenta tarafından eşya sahibi tüketiciye ödenir. Acenta tüketici tarafından kendisine yazılı olarak kıymetleri ile birlikte deklare edilerek teslim edilmiş eşyanın her türlü kaybından, hasarından ve çalınmasından en çok katılımcının ulaşım bedeli kadar sorumludur.

5

Satın alınan hizmete vize işlemleri ve hizmetleri dahil değildir.

6

Kayıt olunan turun acenta tarafından vaki iptal bildirimi, her tüketiciye münferiden yapılabileceği gibi, grup rezervasyonlarında grup liderine, yazılı ve sözlü basın kanallarından birinde ilan yolu ile genel olarak yapılabilir.

7

Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelecek mucbir hal dışındaki sebeplerden acenta sorumludur. Acenta gerekli olan hallerde tüketici aleyhine olan değişiklikleri TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda fiyata dahil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilerek ek ve/veya alternatif düzenlemeler ile de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

8

Tüketicinin başladığı turu hizmetin kusurlu olduğundan bahisle terk etmesi halinde turu terk ettiğini acente yetkilisine ve konakladığı otele sebepleri ile birlikte yazılı olarak bildirmek zorundadır. Aksi halde tüketici turu terk etmiş sayılmaz ve hizmeti alıp kullanmış addolunur.

9

Tüketicinin şikayetçi olduğu hususları hizmetin ifası sırasında yazılı olarak yetkiliye bildirmesi iyi niyetli tüketicinin özen borcudur. Tüketicinin şikayetçi olduğu halde hizmeti sonuna kadar kullanması şikayetçi olduğu hususlar ile ilgili ikame hizmet ve bedel iadesi gibi tazminat haklarını ortadan kaldırır.

10

Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici(ler) kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici(ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Buna rağmen sözleşmede bizzat imzalarının olmadığı gerekçesiyle geziye katılan tüketicilerinin acenta aleyhine ve katılmış oldukları gezi ile ilgili dava ve takipler ve acentenin tüketiciye bu sözleşmede yazılı hususlar dışında bir bedel yada tazminat ödemek zorunda kalması halinde, acentanın sözleşmede imzası bulunan tüketicileriyle ödemiş olduğu fazla miktar için rücu hakkı mahfuzdur. Bu geziye katılan tüketiciler sözleşmeyi imzalamış olmasalar da taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını broşür, katalog, web sitesi, katılım formu ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş, geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmiştir.

11

Acenta geziye katılacak tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her türlü üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler nezdinde aracı konumundadır. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına; araç programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, grev, terör, savaş ihtimali veya buna benzer mücbir sebeplerden ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülemez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıklardan, maddi manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, acentanın işleten sıfatı olmaması nedeniyle mevcut sorumluluğu bulunmadığını, asli fail gibi doğrudan doğruya sorumlu olmadığını taraflar bilmektedirler. Bu nedenle acenta tüketiciye karşı asli fail gibi müşterek ve müteselsil borçlu değildir. Tüketici bu gibi aksaklık ve kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsil cihetine gidecektir. Alacağını tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk kaideleri dahilinde acenteden talep olunabilecek miktar asli faillerden tahsil edilemeyen miktar olabilecektir.

12

Msa Global Tour konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’ten önce tüketicilere teslim edilemez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 11.00’e kadar odalarını boşaltmaları gerekmektedir.

13

Satışlarımız nakit veya bankaların kredi kartları ile peşin ve/veya bankaların taksit yapan kredi kartları ile taksitli olarak yapılmaktadır. Kredi kartı ile satışlarda ödemenin yapılmaması halinde tüketici, kredi kart sözleşmesi imzalanan banka ile muhatap olup bankanın uygulayacağı faiz oranları geçerlidir. Bu nedenle Msa Global Tour muhatap değildir.

14

Tüm aktivitelerimiz grup aktivitesidir. Grubun başarısı ve huzuru ön plandadır. Bireysel davranışlara izin verilmez. Grup lideri tur boyunca yetkili tek otoritedir. Şayet grup lideri sağlık durumunuzun ya da genel davranışlarınızın grubun sağlık, birliktelik, genel yapı, güvenlik ve huzuru ile ilgili problem yarattığını düşündüğü taktirde sizin turu terk etmenizi isteyebilir. Bu tip durumlarda lider rapor hazırlar ve diğer grup üyelerine de raporu imzalatır. Gruptan ayrılması istenen kişinin hiçbir tazminat hakkı doğmaz.

15

Acentemizin düzenlemiş olduğu herhangi bir gezi, tur ve organizasyon sırasında çekilen fotoğraf, kamera görüntüsü, görsel materyaller ile ilgili tanıtım ve reklam gibi her türlü pazarlama yöntemi için kullanılabilir, bu tanıtımlarda görüntüsü bulunan kişiler görüntüden dolayı hak talep edemez.

16

Msa Global Tour rezervasyon sahibine ait bilgileri gizli tutmak zorundadır. Taraflar herhangi bir anlaşmazlık durumunda Msa Global Tour kayıtlarını kesin delil olarak kabul ederler. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Antalya mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

17

Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618 SY., 4077 SY.,4288 SY.,2634 SY., IATA,IHA, UFTAA konvansiyon hükümleri, Sivil havacılık kanunu, BK., TTK., Türkiye’nin dahil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile uluslararası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye() 'de ki tatbik bulan TÜRSAB Kütahya çizelgesi hükümleri tatbiki olacaktır.

18

Acenta sizden aldığı iletişim bilgilerini turdan sonra reklam,bilgilendirme olarak size mail,mesaj yolu ile kullanabilir.

IV.MÜCBİR SEBEP HALLERİ

1

Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve paket turun başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, acentenin ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller Msa Global Tour için mücbir sebep sayılır.

Bu haller;

a) Yer sarsıntısı, yangın, yanardağ patlaması, sel, fırtına, kasırga, sis, çığ, yıldırım gibi ve bunlarla sınırlı olmaksızın doğal afetler veya salgın hastalıklar ile nükleer, kimyasal felaket veya serpintiler ile salgın hastalıklar ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzer durumlar ve olaylar ile olağanüstü haller.

b) Türkiye de sınır komşularında veya paket tur kapsamında gidilecek ülke/şehirlerde, sınır kapılarında ve /veya sınır kapısına komşu ülkede, uluslararası hava kara ve deniz ulaşımını engelleyen olağanüstü hallerde, savaş veya seferberlik halleri, halk ayaklanmaları, saldırı veya terör hareketleri, sabotajlar, isyanlar, işgal ve iç savaş, devrim, ayaklanma, zorla el koyma, askeri darbe veya yönetime zorla el konulması, sivil kargaşalar, endüstriyel anlaşmazlıklar, hükümet yaptırımları, ambargo, grevler, lokavtlar, limanların kapalı veya dolu olması ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü olağanüstü haller veya çalışanları işten alıkoyabilecek haller.

c) Paket turun türüne göre tarafların sözleşme ile belirlediği diğer mücbir sebep halleri

2

Mücbir sebebin mevcut olduğu hallerde Msa Global Tour sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Msa Global Tour o yerdeki temsilcileri, tüketicinin zor durumda kalması halinde hızlı bir şekilde yardımda bulunmakla yükümlüdür.

V.DİĞER HÜKÜMLER:

1

Çocuk indirimleri, çocukların ebeveynleri ile aynı odada 3. ve 4. kişi olarak kalmaları halinde uygulanır.

2

Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez.

3

Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir. 4.Kişi sayısına göre araç değişikliğini saklı tutulur. Tura kayıt yaptıran kişi sayısına göre; 15-17 kişi minibüs ile, 18-31 kişi küçük otobüs ile, 31 kişinin üstünde ise 46 kişilik otobüsler ile tur yapılacaktır.

4

Rezervasyon sahipleri, yanlarında bulunan eşyaları tur müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan acentenin sorumluluğu yoktur.

5

Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir.

6

Tur programında ücrete dahil olan tüm hizmetler ayrıntılı olarak belirtilmiş olup, bunların dışındaki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Katılım isteğe bağlı olup, ancak yeterli katılımcının sağlanması halinde yapılabilmektedir.

7

Yurtdışı turlarda -bebekler dahil- pasaport gerekmektedir (KKTC için nüfus cüzdanı yeterlidir). Rezervasyon sırasında bildirileceği üzere bazı ülkelerce vize uygulanmaktadır.

8

Tur programında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sırasında rezervasyon sahibi tarafından peşin olarak ödenir.

9

Otobüs ile ulaşımlarda kalkıştan yarım saat önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan iki saat önce buluşma yerinde olunması zorunludur.

10

Tur müddeti, ulaşım aracının hareketi anında başlar ve dönüşün tamamlanması ile biter. Gecelemeler bu doğrultu da hesaplanmıştır.

11

Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan dolayı sadece misafirlerin acenteden almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Misafirin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

12

Ulaşım dahil paketlerde ki Uçak ulaşımlarına ait biletler; havayolları ile özel olarak yapılan anlaşmalarla alındıkları için misafirler tarafından satın alındıktan sonra iptal-iade-değişiklik işlemi gerçekleştirilemez. Turun tüketici tarafından iptali halinde uçak bilet bedeli havayolu şirketine peşinen ödenmiş olduğundan iş bu bedelin tüketiciye iadesinin mümkün olmadığı rezervasyon sahibi tarafından kabul edilmiştir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı yoktur.

13

İade şartlarının gerçekleşmesi halinde, fatura kesildikten sonra iade yapılabilmesi için fatura aslının acenteye iadesi gerekmektedir.

14

Taksitli satışlarda, borçlunun iki taksiti ödemede temerrüde düşmesi halinde kalan borcun tamamı muaccel hale gelir.

15

Rezervasyon sahibi, iş bu sözleşmede belirtilen vadelerde borcunu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Borçlunun borcunu ödemede temerrüde düşmesi halinde hiç bir ihtara gerek kalmaksızın rezervasyon toplamının %5 ’i oranında cezai şart ve aylık %17 gecikme faizi uygulanacaktır. (Kart ile yapıIan ödemelerde kart sahibinin kurumla yapmış olduğu sözleşmede kurumun haiz olduğu haklar bakidir).

16

Tesis tarafından belirlenen kriterler doğrultusunda ücretsiz veya indirimli konaklayacak çocukların rezervasyon sırasında beyan edilen özelliklerinin (yaş gibi) doğru olmadığının anlaşılması halinde, bu çocuklar için de derhal ve tamamen ödeme yapılacak ve her türlü tazminde bulunulacaktır.

17

Seyahat sigorta güvencesi paketi ücretleri rezervasyon sahiplerine aittir. Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları veya uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

18

Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile acentede kalan kopyası arasında çelişki olursa acente de kalan kopya kayıtları esas alınacaktır.

19

Uçaklı Turlarda, Uçakların yoğunluğuna göre, Havayolu Şirketi Uçuş Yönü ve Uçuş Saati değiştirebilir. Msa Tur bu hakkını, değişikliği misafirlere en geç 36 saat öncesinden bildirmek ve servis ayarlamak suretiyle saklı tutar. Tura katılan her misafirimiz, değişikliği önceden kabul etmiş sayılır.

20

Taraflar işbu sözleşmede belirtilen adres ve telefonların doğru olduğunu ve değişiklikler yazılı olarak bildirilmedikçe geçerli olduğunu kabul ve beyan ederler.